Reklamowe zaplecze

reklamowe zapleczePraca w handlu ma różne oblicza. Trudno jest stać się samodzielnym handlowcem i specem od sprzedaży, bowiem trzeba opanować sztukę kilku profesji, w tym z dziedziny reklamy. Warto zatem korzystać ze wsparcia innych osób tworząc zespół o wiele bardziej wydajny niżeli pojedynczy handlowiec. To niestety zajęcia dla osób które potrafią się dzielić zarówno pracą jak i zyskiem.

Apodyktyczni pracownicy, którzy mają swoją wizję sprzedaży i do niej dążą nie sprawdzą się w zespole. By sprzedaż była na zadowalającym poziomie utrzymującym się bez wahań w ciągu roku warto zadbać o należytą reklamę usług, czy produktów w sprzedaży. To właśnie tym zajmuje się specjalista wsparcia sprzedaży. Zapewnić on winien handlowcom, sprzedawcom dopływ klientów, ich zainteresowanie. Między innemu temu służą.

Ponadto wsparcie sprzedaży analizuje wyniki, prognozuje sprzedaż, wykonuje zamówienia. Nie jest to niewiele. Niestety rzadko docenia się wysiłek, wkład pracy osób z działu wsparcia, a cały sukces spływa na handlowca, który bez wsparcia nie osiągnąłby tego. Być może kiedyś zmieni się to niesprawiedliwe spojrzenie.

Szkolenia obowiązkowe

szkolenia obowiązkowePraca w sprzedaży wymaga nieustannego doskonalenia zawodowego. Nie jest to wcale tak łatwe na jakie wygląda. Szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji, nowe umiejętności i adaptacja do rynku sprzedaży to codzienność jaka spotyka osoby pracujące jako specjalista wsparcia sprzedaży.

Firmy szkoleniowe oferują zarówno szkolenia z nowości, nowych technik sprzedaży i pozyskiwania klientów jak i szkolenia przypominające, spotkania warsztatowe, sprawdzające itp. W związku z  wprowadzanymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, czy reklamacji niezbędne sprzedawcom są także szkolenia dotyczące tychże zmian. Tym samym poza zwykłymi obowiązkami z handlem związanymi, specjalista wsparcia sprzedaży musi liczyć się z dodatkowym czasem poświęcanym na szkolenia.

To praca dla osób aktywnych, lubiących nieustanny ruch, ale też odpornych na stres. Z tego względu w handlu sprawdzają się przede wszystkim młodzi handlowcy, pełni energii i motywacji, wiary w  siebie i swoje możliwości sprzedażowe. Nie ma tu miejsca na rutynę, ani nudę, czy siedzenie przy biurku patrząc w sufit. Pozyskanie klienta i zwiększenie sprzedaży, wypracowanie założeń planu wymaga wiele trudu, pracy.

Wsparcie sprzedaży jest konieczne

specjalista wsparcia sprzedażyW charakterze wsparcia sprzedaży pracują na sukces sprzedażowy nie tylko asystenci handlowi, ale także marketingowcy, dostawcy, kierowcy, sprzedawcy czy też księgowe. W większych firmach specjalista wsparcia sprzedaży to stricte osoba z działu handlowego, która pomaga w obróbce procesu sprzedaży, obsłudze klienta na odcinku pomiędzy decyzją zakupową a odebraniem towaru.

W mniejszych firmach sytuacja wygląda nieco inaczej i wsparcie sprzedaży rozumiane jest nieco szerzej. Aplikując na stanowisko specjalisty ds. wsparcia sprzedaży warto zorientować się co dany pracodawca rozumie pod tym pojęciem. Co do zasady wymaganiami dla kandydatów jest umiejętność nawiązywania relacji z klientem, wysoka kultura osobista oraz dar przekonywania i kompetencja w zakresie obsługi sprzedażowej dotycząca głównie formalności.

Kandydat do działu wsparcia sprzedaży winien orientować się w  warunkach gwarancyjnych, zwrotach, fakturowaniu oraz lokalnej polityce rabatów i lojalności. Pracodawca zwykle precyzyjnie określa kompetencje wsparcia sprzedaży rozdzielają je od tych jakimi dysponują handlowcy.

Dobry start

dobry startStart na obecnym rynku pracy jest o wiele łatwiejszy niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Bezrobocie znacząco zmalało, powstaje wciąż mnóstwo nowych firm poszukujących pracowników. Tym samym młody człowiek nawet bez żadnej praktyki, wyuczonego zawodu ma szansę znaleźć solidne zatrudnienie.

Jako pierwsza praca zwykle wybierana jest praca w handlu, czy to jako asystent handlowca, czy jako specjalista wsparcia sprzedaży. To stanowiska, na których można poobserwować pracę w handlu i zdecydować, czy ten rodzaj pracy nam odpowiada. Dzięki zdobytym doświadczeniom można również z łatwością ocenić, na ile nadajemy się do tego rodzaju pracy i czy mamy szansę na jakąkolwiek karierę w sprzedaży.

Nie rzadko osoby niepozorne sprawdzają się w sprzedaży najlepiej. Specjalista wsparcia sprzedaży co prawda nie zajmuje się bezpośrednią sprzedażą, jednak obsługą sprzedaży. W zakresie jego obowiązków nie leży poszukiwanie rynków zbytu i pozyskiwania nowych klientów, aczkolwiek wiele zależy od firmy. Czasem to właśnie to zadanie jest głównym obowiązkiem wsparcia sprzedaży.

Sprzedaż XXI wieku

sprzedaż XXI wiekuWydawać by się mogło iż w XXI wieku obsługa sprzedaży jest łatwa, szybka i przyjemna. Pomoc komputerów, sprzedaż internetowa, automatyczne powiadomienia dla klienta, fakturowanie, to wszystko wspomaga sprzedaż, a mimo to potrzebny jest specjalista wsparcia sprzedaży.

Pracy człowieka żaden system operacyjny, program nie jest w stanie zastąpić, przede wszystkim kontrolować. Proces sprzedaży wymaga elastyczności, zwłaszcza obsługa klienta nie może bazować wyłącznie na komunikatach z automatu. Z tego też powodu wakatów w handlu wciąż jest wiele, również w załodze sklepów online nie brakuje ofert zatrudnienia. To praca dla osób gotowych na wyzwania. Nie ma tu miejsca na rutynę i nudę.

Klienta należy nieustannie zaskakiwać i zachęcać a to zadanie wsparcia sprzedaży. Typowe reklamy to już za mało, im bardziej niekonwencjonalny marketing tym sprzedaż wyższa. Sukcesy sprzedażowe odnoszą handlowcy opierający się o kanały społecznościowe, marketing szeptany itp. To wszystko stanowią ludzie, nie automaty i komputery. Klient chętniej decyduje się na zakup rozmawiając ze sprzedawcą, nie automatyczną sekretarką.

Znajomość tematu

znajomość tematuW każdej pracy liczą się kompetencje. Zanim ktokolwiek przyuczy się do zawodu i pracy na danym stanowisku upływa sporo czasu. To dość kosztowna inwestycja, dlatego pracodawcy preferują kandydatów z doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami adekwatnymi do potrzeb kadrowych.

By być dobrym pracownikiem na takim stanowisku jak specjalista wsparcia sprzedaży trzeba przede wszystkim znać się na zasadach rynku sprzedaży i obsłudze klienta, dobrze jest również posiadać dużą wiedzę z dziedziny marketingu. Wiedza to połowa sukcesu w pracy. Dzięki wiedzy pracownik ma możliwość zdobywać doświadczenia, na bazie których buduje własne rozwiązania, bada rynek i wyciąga wnioski.

Nie ma jedynego skutecznego sposobu sprzedaży. Każda firma, każdy produkt sprzedaje się inaczej. Pracując jako specjalista wsparcia sprzedaży w wielu firmach można zaobserwować różnice pomiędzy klientami, standardami sprzedaży itd. Im więcej zdobędzie się doświadczeń tym wiedza jest pełniejsza, pozwalająca na samodzielność w pracy handlowca, sprzedawcy, czy prowadzenia własnej firmy handlowo usługowej.

Wsparcie to znaczy analiza rynku

wsparcie to znaczy analizy rynkuJednym z zadań jakie powierza się nowemu pracownikowi rozpoczynającemu pracę na stanowisku specjalista wsparcia sprzedaży jest gruntowna analiza rynku nakierowana na rozwój bazy klientów i penetrowanie nowych możliwości sprzedaży.

Początkowo nie jest łatwo, nie wiadomo jak się do tego zadania zabrać i od czego zacząć. Doradza się zatem, aby najpierw prześledzić historie sprzedaży i zapoznać się z aktualnym profilem klienta zmiennym w czasie. Mając już sporą wiedzę o klientach i ich bazie, specyfice można zacząć analizować czy wybrane segmenty rynku mogłyby być zainteresowane produktami danej firmy. W ten sposób dokument analityczny jest coraz bardziej rozbudowywany.

Po miesiącu pracy samodzielnej można się już pochwalić, bo jest czym. Przełożeni zapewne docenią wkład pracy i zdecydują czy analiza zostanie wdrożona w życie. Sprzedaż zaczyna rosnąć a jest to jednoznaczny dowód iż wsparcie procesu sprzedaży było potrzebne. To najlepsza zapłata za wkład pracy analityka sprzedaży, zwłaszcza iż procent od sprzedaży przypada mu jako premia do zasadniczego wynagrodzenia.

Na czym polega praca na stanowisku specjalisty wsparcia sprzedaży?

praca specjalisty wsparcia sprzedażySprzedaż to rozbudowany proces. Aby sprzedaż była płynna i zadowalająca potrzeba jest dopełnienia wielu czynności, czasem bardzo błahych a jednak mających znaczenie dla całokształtu. Stąd też wyłoniono stanowisko specjalisty wsparcia sprzedaży.

To osoba, która nie odpowiada bezpośrednio za sprzedaż ale wspiera sprzedawcę poprzez zadania zlecone na potrzeby danej sprzedaży. W zależności od branży, profilu sprzedaże te mogą mieć różny charakter. Często przenikają się one z działaniami marketingowymi. Bardzo często jest to forma marketingu szeptanego, ale również opieki posprzedażowej.

Bywa i tak, że specjalista wsparcia sprzedaży zajmuje się formalnościami obiegu dokumentów sprzedaży. Tym samym startując w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wsparcia sprzedaży warto przeanalizować warunki zatrudnienia, wymagania by dowiedzieć się czym de facto pracownik ten ma się w  danej firmie zajmować. Być może to praca nie dla nas? Niestety pod tym rodzajem stanowiska często ukrywane jest poszukiwanie klientów poprzez telesprzedaż itp.

W zespole siła

zespołNie jest łatwo być handlowcem, gdyż zazwyczaj wymaga się od takiej osoby pełnego zaangażowania w pracę w zasadzie bez przerwy. Oczywiście w tym zawodzie wynagrodzenie jest adekwatne do wyników, co oznacza, że tym więcej się zarobi im więcej się danego towaru, usługi sprzeda. Na pewno jest to sytuacja stresogenna, gdyż zmusza do przysłowiowej ciągłej realizacji planów sprzedażowych.

Aby ułatwić życie osobom zajmującym się sprzedażą stworzono stanowisko takie jak specjalista wsparcia sprzedaży. Dzięki takiej osobie praca handlowców może być bardziej skupiona na konkretnych celach. Specjalista wsparcia sprzedaży nie tylko zapewnia materiały promocyjne, akcje marketingowe i tym podobne, ale także analizuje rynek i swoje raporty przekazuje wszystkim handlowcom.

Jest to osoba, która w zespole handlowców wydaje się wręcz nieodzowna. Warto jednak wiedzieć, że taki specjalista wsparcia sprzedaży nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, choć zdarzają się od tego wyjątki. W mniejszych firmach taką rolę pełnić może jeden z handlowców, który ma mniejszy region sprzedażowy, dzięki czemu może też wykonywać inną pracę. Nie jest to jednak dobre, gdyż nie pozwala się dobrze skupić na jednym zajęciu.  Odpowiednie planowanie i wąska specjalizacja daje spore możliwości w pracy.

Analiza rynku i pomoc handlowcom

analiza rynkuPraca handlowców jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ażeby dział handlowy miał pełną płynność pracy należy zatrudnić pracowników wspomagających codzienne obowiązki handlowców. Do zadań takiej osoby jak specjalista wsparcia sprzedaży należy miedzy innymi organizowanie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Jest to osoba łącząca specjalistę do spraw marketingu z działem handlowym. Oczywiście musi mieć ona doświadczenie i wiedzę wynikająca z handlu. Na pewno nie jest to praca dla osób mało aktywnych, gdyż praca w handlu to niemal nieustanny ruch. Wszyscy pracownicy działu handlowego muszą wiedzieć, iż pracując zespołowo są w stanie osiągnąć więcej. Jak wcześniej wspomniałem, to właśnie ten dział wypracowuje dla przedsiębiorstwa realne zyski.

Specjalista wsparcia sprzedaży analizuje rynek, stara się znaleźć wszelkiego rodzaju nisze. Nie ma on jednak bezpośredniego kontaktu z klientem, choć zdarzają się od tej reguły wyjątki. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w dziale handlowym może być zatrudnionych od jednego do kilku specjalistów wsparcia sprzedaży. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeden taki pracownik przypada na kilku aktywnych handlowców, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami.