• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Warszawa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Rozwoju Biznesu
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu planów sprzedaży produktów i usług PAŻP, w tym ich kształtowanie w kontekście zapotrzebowania rynku,
 • udział w opracowywaniu zasad i warunków prowadzenia działalności biznesowej w PAŻP oraz nadzór nad kształtem i zasadami polityki sprzedaży w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności PAŻP,
 • udział w przygotowywaniu rocznych planów sprzedaży produktów i usług PAŻP oraz raportowanie ich wykonania, w tym sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Agencję,
 • koordynacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi PAŻP działań w zakresie kalkulacji kosztów, cen projektów i inicjatyw oraz produktów i usług PAŻP,
 • przygotowywanie ofert sprzedaży produktów i usług PAŻP, udział w przygotowywaniu projektów umów, aneksów umów i porozumień dla poszczególnych działalności biznesowych PAŻP, udział w prowadzeniu negocjacji warunków handlowych i finansowych,
 • wspieranie komórek organizacyjnych PAŻP w komercjalizacji produktów i usług, w tym analiza opłacalności projektów i inicjatyw,
 • katalogowanie produktów nawigacyjnych i pozanawigacyjnych możliwych do sprzedaży, w tym prowadzenie baz danych produktów, usług, klientów i kontrahentów PAŻP,
 • zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami PAŻP (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie działalności biznesowej oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Agencję,
 • koordynacja i prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi PAŻP działań w zakresie budowania poprawnych relacji z użytkownikami przestrzeni powietrznej, portami lotniczymi, liniami lotniczymi, urzędami i instytucjami związanymi z działalnością Agencji, przy uwzględnieniu celów strategicznych PAŻP,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i rekomendacji dotyczących współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz udział w realizacji działań marketingowych i promocyjnych we współpracy z Działem Komunikacji i Działem Współpracy Międzynarodowej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie merytorycznym komórki oraz zgodnych z kwalifikacjami.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, transport lub lotnictwo,
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  - na poziomie min. B2 (znajomość na poziomie C1 lub C2 będzie dodatkowym atutem),
 • samodzielność, kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność przekonywania innych do własnych pomysłów, asertywność i umiejętność współpracy,
 • krytyczne myślenie i nastawienie na rozwiązywanie problemów/osiąganie celów,
 • mile widziane zainteresowanie branżą lotniczą.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • benefity pozapłacowe: ubezpieczenie medyczne, dofinansowanie wypoczynku tzw. "grusza", PPE, pakiet dodatkowych ubezpieczeń itp.,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w branży lotniczej, w jedynej tego typu Agencji w Polsce.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

Podobne oferty

Jakie będą Twoje obowiązki? Koordynacja cyklicznych szkoleń dla pośredników Prowadzenie centralnych rozliczeń, zbieranie i opracowywanie danych w MS Excel Współpraca z Centrum...

Do Twoich zadań będą należeć m.in.: prowadzenie badań rynkowych, wspieranie przedstawicieli handlowych w zakresie współpracy z klientem, tworzenie i prowadzenie baz danych, przygotowywanie...

As our Customer Development Representative, you are responsible for: Follow-up on inbound marketing leads and identify qualified opportunities providing appropriate levels of information at the right...

Jakie będą Twoje obowiązki? Wsparcie zespołu sprzedażowego Samodzielna obsługa posprzedażowa wskazanych agencji ubezpieczeniowych Przygotowywanie ofert ubezpieczeniowych (klient detaliczny),...