Monthly Archives: Sierpień 2018

Wsparcie sprzedaży jest konieczne

specjalista wsparcia sprzedażyW charakterze wsparcia sprzedaży pracują na sukces sprzedażowy nie tylko asystenci handlowi, ale także marketingowcy, dostawcy, kierowcy, sprzedawcy czy też księgowe. W większych firmach specjalista wsparcia sprzedaży to stricte osoba z działu handlowego, która pomaga w obróbce procesu sprzedaży, obsłudze klienta na odcinku pomiędzy decyzją zakupową a odebraniem towaru.

W mniejszych firmach sytuacja wygląda nieco inaczej i wsparcie sprzedaży rozumiane jest nieco szerzej. Aplikując na stanowisko specjalisty ds. wsparcia sprzedaży warto zorientować się co dany pracodawca rozumie pod tym pojęciem. Co do zasady wymaganiami dla kandydatów jest umiejętność nawiązywania relacji z klientem, wysoka kultura osobista oraz dar przekonywania i kompetencja w zakresie obsługi sprzedażowej dotycząca głównie formalności.

Kandydat do działu wsparcia sprzedaży winien orientować się w  warunkach gwarancyjnych, zwrotach, fakturowaniu oraz lokalnej polityce rabatów i lojalności. Pracodawca zwykle precyzyjnie określa kompetencje wsparcia sprzedaży rozdzielają je od tych jakimi dysponują handlowcy.