Monthly Archives: Maj 2018

Na czym polega praca na stanowisku specjalisty wsparcia sprzedaży?

praca specjalisty wsparcia sprzedażySprzedaż to rozbudowany proces. Aby sprzedaż była płynna i zadowalająca potrzeba jest dopełnienia wielu czynności, czasem bardzo błahych a jednak mających znaczenie dla całokształtu. Stąd też wyłoniono stanowisko specjalisty wsparcia sprzedaży.

To osoba, która nie odpowiada bezpośrednio za sprzedaż ale wspiera sprzedawcę poprzez zadania zlecone na potrzeby danej sprzedaży. W zależności od branży, profilu sprzedaże te mogą mieć różny charakter. Często przenikają się one z działaniami marketingowymi. Bardzo często jest to forma marketingu szeptanego, ale również opieki posprzedażowej.

Bywa i tak, że specjalista wsparcia sprzedaży zajmuje się formalnościami obiegu dokumentów sprzedaży. Tym samym startując w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wsparcia sprzedaży warto przeanalizować warunki zatrudnienia, wymagania by dowiedzieć się czym de facto pracownik ten ma się w  danej firmie zajmować. Być może to praca nie dla nas? Niestety pod tym rodzajem stanowiska często ukrywane jest poszukiwanie klientów poprzez telesprzedaż itp.

W zespole siła

zespołNie jest łatwo być handlowcem, gdyż zazwyczaj wymaga się od takiej osoby pełnego zaangażowania w pracę w zasadzie bez przerwy. Oczywiście w tym zawodzie wynagrodzenie jest adekwatne do wyników, co oznacza, że tym więcej się zarobi im więcej się danego towaru, usługi sprzeda. Na pewno jest to sytuacja stresogenna, gdyż zmusza do przysłowiowej ciągłej realizacji planów sprzedażowych.

Aby ułatwić życie osobom zajmującym się sprzedażą stworzono stanowisko takie jak specjalista wsparcia sprzedaży. Dzięki takiej osobie praca handlowców może być bardziej skupiona na konkretnych celach. Specjalista wsparcia sprzedaży nie tylko zapewnia materiały promocyjne, akcje marketingowe i tym podobne, ale także analizuje rynek i swoje raporty przekazuje wszystkim handlowcom.

Jest to osoba, która w zespole handlowców wydaje się wręcz nieodzowna. Warto jednak wiedzieć, że taki specjalista wsparcia sprzedaży nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, choć zdarzają się od tego wyjątki. W mniejszych firmach taką rolę pełnić może jeden z handlowców, który ma mniejszy region sprzedażowy, dzięki czemu może też wykonywać inną pracę. Nie jest to jednak dobre, gdyż nie pozwala się dobrze skupić na jednym zajęciu.  Odpowiednie planowanie i wąska specjalizacja daje spore możliwości w pracy.