Monthly Archives: Kwiecień 2018

Analiza rynku i pomoc handlowcom

analiza rynkuPraca handlowców jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ażeby dział handlowy miał pełną płynność pracy należy zatrudnić pracowników wspomagających codzienne obowiązki handlowców. Do zadań takiej osoby jak specjalista wsparcia sprzedaży należy miedzy innymi organizowanie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Jest to osoba łącząca specjalistę do spraw marketingu z działem handlowym. Oczywiście musi mieć ona doświadczenie i wiedzę wynikająca z handlu. Na pewno nie jest to praca dla osób mało aktywnych, gdyż praca w handlu to niemal nieustanny ruch. Wszyscy pracownicy działu handlowego muszą wiedzieć, iż pracując zespołowo są w stanie osiągnąć więcej. Jak wcześniej wspomniałem, to właśnie ten dział wypracowuje dla przedsiębiorstwa realne zyski.

Specjalista wsparcia sprzedaży analizuje rynek, stara się znaleźć wszelkiego rodzaju nisze. Nie ma on jednak bezpośredniego kontaktu z klientem, choć zdarzają się od tej reguły wyjątki. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w dziale handlowym może być zatrudnionych od jednego do kilku specjalistów wsparcia sprzedaży. Zazwyczaj wygląda to tak, że jeden taki pracownik przypada na kilku aktywnych handlowców, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami.

Czym zajmuje się specjalista wsparcia sprzedaży?

obowiązki zawodoweJest wiele zawodów powiązanych pośrednio lub bezpośrednio ze sprzedażą produktów i usług, które nie zawsze dokładnie określają obowiązki zatrudnionej na tym stanowisku osoby. Specjalista wsparcia sprzedaży to jeden z tych zawodów, w którym obowiązki pracownika są bardzo szerokie i obejmują wiele czynności.

Jest to przede wszystkim praca z klientami, ale również wsparcie merytoryczne pracowników handlowych odpowiedzialnych za wdrażanie akcji marketingowych. Osoba na tym stanowisku zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem akcji marketingowych dla produktu firmy, w której pracuje. Następnie kontroluje wdrożone akcje oraz standardy i sporządza raporty oraz analizy dotyczące ich efektywności.

Bardzo ważne w tej pracy jest wykształcenie kierunkowe, najchętniej marketingowe lub handlowe. Pozwala ono efektywnie promować firmę i jej produkty, a także podnosić sprzedaż. W swojej pracy specjalista wsparcia sprzedaży regularnie korzysta ze służbowego laptopa, telefonu oraz samochodu, które są mu niezbędne do stałego utrzymywania kontaktu z klientami. Zwykle czas jego pracy jest nienormowany, co oznacza, że może on dowolnie zorganizować sobie dzień pracy pod warunkiem spełnienia założonych standardów.

Charakterystyka stanowiska specjalista wsparcia sprzedaży

wsparcie sprzedażyW firmach handlowych o dużym zasięgu bardzo duże znaczenie ma stanowisko specjalisty wsparcia sprzedaży. O pracę na tym stanowisku mogą się ubiegać osoby, które ukończyły kierunek studiów taki jak marketing lub zbliżony.

Specjalista wsparcia sprzedaży odpowiada przede wszystkim za planowanie i wdrażanie akcji promocyjnych mających na celu podniesienie sprzedaży produktu lub usługi. Jest to stanowisko bardzo potrzebne w branżach telekomunikacyjnych, finansowych, czy reklamowych. Zajmuje się także szczegółowym analizowaniem efektywności i prawidłowego przebiegu wszelkich akcji promocyjnych oraz wdrażaniem standardów merchandisingowych.

Najczęściej na to stanowisko przyjmuje się osoby młode, w wieku 25-35 lat, mające już jakiekolwiek doświadczenie, czy to w dziale sprzedaży, czy też w sprzedaży bezpośredniej. Cechami liczącymi się przy naborze jest otwartość, komunikatywność oraz umiejętność korzystania z nowoczesnych technik marketingu operacyjnego.

W pracy tej bardzo istotne jest więc wykształcenie kierunkowe i teoretyczna znajomość podstaw marketingu oraz sprzedaży. Zarobki wahają się w granicach 3,5-10 tysięcy złotych, często praca ta jest dodatkowo premiowana. Specyfika pracy wiąże się z koniecznością odbywania częstych podróży służbowych.

Praca dla specjalisty sprzedaży

oferty pracyOsoby mające doświadczenie w handlu i kontaktach z klientami, będące absolwentami kierunków takich jak marketing czy handel, mogą podjąć pracę jako specjalista wsparcia sprzedaży. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, bardzo często oferowane w firmach zajmujących się usługami finansowymi, sprzedażą systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, ale również w agencjach reklamowych.

Osoba na tym stanowisku pracuje samodzielnie. Zwykle zaopatrzona jest w służbowy laptop, telefon oraz samochód, który ułatwia pracę w terenie i kontakty z klientami. Praca ta polega na wdrażaniu akcji promocyjnych, a także na sporządzaniu raportów z ich efektywności. Specjalista wsparcia sprzedaży pracuje również nad wdrażaniem standardów merchandisingowych, które są niezwykle istotne w różnego rodzaju branżach.

W pracy specjalista zajmuje się przede wszystkim bieżącymi analizami wdrożonych strategii promocyjnych, ale dba również o prawidłowy obieg dokumentów, a także udziela wsparcia pracownikom handlowym. Dba również o pozytywne relacje z kluczowymi klientami, stąd częsta konieczność wyjazdów służbowych i spotkań z klientami i kontrahentami. Bardzo często wymiar czasu pracy w tym zawodzie jest nienormowany, za to jest to odpowiednio wynagradzane.