Monthly Archives: Luty 2018

Aktywne wspieranie sprzedaży

aktywne wspieranie sprzedażyAby produkt wypuszczany na rynek zarabiał na siebie, nie może być jedynie wyprodukowany i wpuszczony do sklepu. Trzeba opracowywać dla niego różne strategie promocyjne, często dość ryzykowne. Przykładowo, niektóre markowe produkty w celu podwyższenia sprzedaży, a jednocześnie obniżenia ich ekskluzywności, wprowadza się do dyskontów lub sprzedaje również na innych poziomach.

Odpowiedzialny jest za to specjalista wsparcia sprzedaży. Jego zadaniem jest organizowanie akcji promocyjnych, a następnie czuwanie nad ich właściwym przebiegiem. Specjalista wsparcia sprzedaży bardzo często musi kontaktować się z przedstawicielami handlowymi, pomagać im w ich obowiązkach, wyjaśniać na bieżąco różne problemy.

Musi dysponować samochodem i czynnym prawem jazdy, a także wolnym czasem – jego czas pracy jest nienormowany. Czasem praca odbywa się w biurze, gdy trzeba przygotować raporty lub wymyślić nową strategię, a czasem bezpośrednio u sprzedawców danego produktu.

Dzięki intensywnej, wytężonej pracy, specjalista wsparcia sprzedaży może zarabiać pensję na przyzwoitym, ponadprzeciętnym poziomie, a firma  zatrudniająca go – może realizować ponadprzeciętne zyski. To obopólna korzyść, dlatego wymagająca zaangażowania z obu stron.

Czym zajmuje się specjalista wsparcia sprzedaży

W działach sprzedaży i marketingu dużych firm jest wiele stanowisk, których zadaniem jest koordynowanie sprzedaży. Sama sprzedaż jako taka odbywa się na poziomie sklepów stacjonarnych lub online, a w przypadku usług – w biurach obsługi klienta lub telefonicznie. czym zajmuje się specjalista wsparcia spzedaży

Jednak aby produkty mogły się dobrze sprzedawać na poziomie tej podstawowej komórki, szereg osób musi zadbać o to, by były one atrakcyjne dla konsumentów, by podlegały od czasu do czasu ciekawym promocjom, aby były dostępne dla każdego, kto może być potencjalnie zainteresowany zakupem.

Do aktywnego wspierania sprzedaży u konsumentów wymyślone zostało stanowisko specjalista wsparcia sprzedaży. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie akcji promocyjnych. Musi mieć stały kontakt z bezpośrednimi handlowcami i przedstawicielami handlowymi. Kontroluje ich pracę oraz stanowi wsparcie merytoryczne dla podległych sobie pracowników. Nie tylko organizuje akcje promocyjne, ale także nadzoruje i raportuje ich efektywność. Odpowiada też za prawidłowe funkcjonowanie logistyki danych produktów.

Jego praca jest dość elastyczna, ale czas pracy często jest nienormowany – idą za tym oczywiście dodatkowe dość wysokie zarobki.